fbpx Barbie | Role Models | Inspiring Women | You Can Be Anything

Barbie en de neurowetenschappers van de Cardiff University hebben samengewerkt aan een nieuwe studie die voor het eerst neurobeeldvormingsonderzoek gebruikt als bewijs om de effecten van het spelen met poppen te onderzoeken.1 Bij Barbie hebben we altijd geweten dat aan het spelen met poppen vele voordelen zijn verbonden, en nu wordt deze visie ondersteund door wetenschappelijk bewijs.

DE WIJZE WAAROP HET SPELEN MET POPPEN DE HERSENEN STIMULEERT

Tijdens het onderzoek werd de hersenactiviteit gevolgd van kinderen van 4 - 8 jaar terwijl ze speelden met een aantal verschillende Barbie-poppen en -speelsets. De belangrijkste bevindingen gelden voor alle kinderen, ongeacht het geslacht.

BELANGRIJKSTE BEVINDINGEN

Spelen met poppen activeert de hersengebieden die de ontwikkeling van sociale vaardigheden, zoals empathie, bij kinderen stimuleren.

De activering van de hersengebieden die empathie ontwikkelen, is ook aangetoond wanneer kinderen alleen met poppen spelen.

MEER INFORMATIE VAN DR. SARAH GERSON OVER DE CONTEXT EN RELEVANTIE VAN DE BEVINDINGEN

WAAROM EMPATHIE BELANGRIJK IS

Empathie is een belangrijke graadmeter voor het toekomstige succes van kinderen. Volgens internationaal erkend onderwijspsycholoog Dr. Michele Borba, biedt empathie kinderen de mogelijkheid om:

De standpunten van anderen te begrijpen, waardoor ze betere collega's, leiders en ouders kunnen worden.

Succesvolle relaties te onderhouden en conflicten op te lossen.

Veerkracht te ontwikkelen die hen helpt tegenslagen te boven te komen.

TIEN TIPS VOOR HET ONTWIKKELEN VAN EMPATHIE

70% van de ouders maakt zich zorgen dat beperkte sociale contacten wellicht de interactie van hun kinderen met anderen beïnvloeden.2 Empathie stimuleren helpt kinderen de vaardigheden te ontwikkelen die ze nodig hebben om zich zelfverzekerd en met mededogen te bewegen in een voortdurend veranderende wereld. Dr. Michele Borba geeft hier tien tips om empathie bij kinderen te stimuleren door spelen met poppen te gebruiken als handig hulpmiddel.

MEER INFORMATIE

 
 

MAAK KENNIS MET ONZE ONDERZOEKSPARTNERS

De Cardiff University in het Verenigd Koninkrijk wordt wereldwijd erkend als een autoriteit op het gebied van ontwikkelingsneurowetenschappen. De Cardiff University School of Psychology behoort tot de drie beste universiteiten in het Verenigd Koninkrijk op het gebied van psychologie, psychiatrie en neurowetenschap.

Zijn primaire onderzoeksinteresse richt zich op de manier waarop de rol van vroege ervaringen een gezonde hersenontwikkeling bevordert. Frontiers in Human Neuroscience.

1Het onderzoek vond plaats in opdracht van Barbie. Het onderzoek werd uitgevoerd met 42 kinderen (20 jongens en 22 meisjes) van 4-8 jaar oud, met volledige gegevens van 33 kinderen.

2Enquête door OnePoll in juli 2020 in 22 verschillende landen, waarbij 15.000 ouders van kinderen van 3-10 jaar oud werden ondervraagd.

mattel
XXXX
dev
left
s5Z2MyOlF46r3PXZUl9hPiwU2cYK

Tagging Block