fbpx Barbie | Benefits of Doll Play

Barbie® a přední specialisté na neurovědu z Cariffské univerzity spolupracovali na nové studii, která poprvé využívá neurozobrazovacích technik jako prostředku pro zkoumání účinků hry s panenkami.1 v Barbie jsme vždy věděli, že hraní s panenkami je velmi přínosné a nyní disponujeme i vědeckými důkazy, které toto naše přesvědčení potvrzují.

JAK PANENKY STIMULUJÍ MOZEK

Studie sledovala mozkovou činnost u dětí ve věku 4–8 let při hře s celou řadou panenek a herních sad Barbie. Klíčová zjištění platí pro všechny děti bez rozdílu pohlaví.

KLÍČOVÁ ZJIŠTĚNÍ

Hraní s panenkami aktivuje oblasti mozku, které dětem umožňují rozvíjet dovednosti ke zpracování sociálních informací, jako je empatie.

Aktivace oblastí mozku rozvíjejících empatii byla prokázána i v případě, že si dítě hraje s panenkami samo.

SEZNAMTE SE S PODROBNOSTMI O KONTEXTU A VÝZNAMU TĚCHTO ZJIŠTĚNÍ, KTERÉ VÁM PŘEDSTAVÍ VEDOUCÍ VÝZKUMNÉHO TÝMU DR. SARAH GERSONOVÁ

PROČ JE EMPATIE DŮLEŽITÁ

Empatie představuje důležitý ukazatel budoucího úspěchu dětí. Podle světově uznávané pedagogické psycholožky dr. Michele Borbaové empatie dětem umožňuje:

Chápat názory druhých, a stávat se tak lepšími spolupracovníky, vedoucími a rodiči.

Pěstovat úspěšné vztahy a umění řešit konflikty.

Rozvíjet odolnost, díky níž se dokážou lépe vyrovnat s nepřízní osudu.

DESET TIPŮ PRO ROZVOJ EMPATIE

70 % rodičů se obává toho, jaký dopad může mít dodržování společenského odstupu na interakci jejich dětí s ostatními.2 Podněcováním empatie pomáháme dětem rozvíjet dovednosti, které potřebují, aby se v neustále se měnícím světě pohybovaly se sebevědomím, ale i soucitem s druhými. Následujících 10 tipů od dr. Michele Borbaové osvětluje, jak empatii učit a jak při výuce coby užitečnou pomůcku využít hraní s panenkami.

VÍCE INFORMACÍ

 
 

SEZNAMTE SE S ÚČASTNÍKY VÝZKUMU

Britská Cardiffská univerzita je světově uznávanou autoritou v oboru vývojové neurovědy. Katedra psychologie Cardiffské univerzity byla zařazena mezi 3 nejlepší univerzitní psychologická, psychiatrická a neurovědecká výzkumná pracoviště ve Velké Británii.

Studie, kterou vedla dr. Sarah Gersonová, byla publikována v časopise Frontiers in Human Neuroscience.

1Studii si nechala zpracovat značka Barbie. Studie byla provedena na skupině 42 dětí (20 chlapců a 22 dívek) ve věku 4–8 let, přičemž úplná data byla získána od 33 dětí.

2Průzkum společnosti OnePoll v červenci 2020 v 22 různých zemích, při němž bylo dotázáno 15 000 rodičů dětí ve věku 3–10 let.

mattel
XXXX
dev
left
s5Z2MyOlF46r3PXZUl9hPiwU2cYK

Tagging Block